malíři pokojů Praha


Barva Detoxy Color

Barva Detoxy Color® je unikátní barva

se schopností odstraňovat v interiéru bakterie, plísně, škodlivé látky, zplodiny, výpary a pachy. Detoxy Color je první interiérový nátěr na světě, který využívá fotokatalýzu k samočištění interiéru vzduchu a povrchu stěn. Unikátní složení je chráněno patentem.

Detoxy Color

Barva Detoxy Color® čistí vzduch

 • ničí choroboplodné zárodky
 • ničí plísně a alergeny
 • odstraňuje škodlivé uhlovodíky, včetně aromatických látek (benzen, xylen, toluen a další)
 • odstraňuje ftaláty (tedy změkčovadla z lepidel, gumy, koberců, laků aj. plastických hmot)

Barva Detoxy Color® udržuje čisté stěny

 • zamezuje vzniku plísní
 • rozkládá plynné polutanty v ovzduší, což je například nikotin
 • odstraňuje pachy z kouření, vaření nebo znečištěných prostor
 • tam, kde plíseň na stěně již je, nastává při jejím přetření spolehlivá likvidace

Barva Detoxy Color® do každého prostoru

Ale zejména pro:

 • prostory náchylné ke vzniku plísním
 • objekty, ve kterých se kouří
 • veřejné prostory, kde se vyskytují děti /školky, školy, zábavní centra/
 • zdravotnická zařízení

Výzkum a fotokatalýza

Jak Detoxy Color® funguje

Detoxy Color – silikátová (anorganická tedy neživá) nátěrová hmota pro interiéry obsahující speciální nanočástice, které na svém povrchu vytváří v okamžiku působení světelné energie radikální kyslík, který má mimořádnou afinitu /schopnost slučování/ ke všem formám organické hmoty. Díky této schopnosti neinvazivně /cíleně/ rozkládá toxické molekuly, plísně, viry a bakterie, které se dostanou na jeho povrch. Detoxy Color je první interiérový nátěr na světě, kde se účinná fotokatalytická látka aktivuje denním a běžným umělým světlem. Unikátní složení je chráněno patentem.

Detoxy Color

Fotokatalýza

Jev fotokatalýzy je známý od sedmdesátých let minulého století. V zásadě se jedná o změnu aktivity povrchu některých látek v důsledku působení světelného záření. Tímto problémem se dnes zabývají vědci na celém světě. Studují se různé možnosti působení a různé možnosti využití. Fotokatalyticky aktivní povrchy se tak mohou využít pro filtraci, čištění povrchů, v textilním průmyslu atd.

Proces fotokatalytického jevu u Detoxy Coloru®

Princip je založen na tom, že světlo uvolní v barvě kyslíkový radikál, který mikroorganismy napadne v jejich genetickém systému a zajistí jejich neinvazivní likvidaci. Jiný, neméně významný pozitivní dopad Detoxy Coloru® na životní prostředí je v oblasti neutralizace toxických plynných polutantů, jednoduše řečeno odstranění civilizačního chemického smogu z našich příbytků a interiérových prostorů. V každém interiéru najdeme různou koncentraci škodlivých toxických látek.

Od nikotinu a jeho různých sloučenin až po vypařené zbytky laků, lepidel či různých změkčovadel. Ty mají na svědomí naše astmatiky, alergiky či výskyt rakoviny. DETOXY COLOR® umí tyto toxické plynné molekuly rozkládat na vodu a oxid uhličitý. Důkazy o tom přináší řada měření získaná přes hmotnostní spektrometr, nebo fotoreaktor.

Změřili jsme daný interiérový prostor bez DETOXY COLORU® a pak s DETOXY COLOREM ®. Výsledky jsou velmi povzbuzující. Tuto oblast stále aktivně sledujeme a nacházíme nové a nové důkazy o vlivu fotokatalýzy na životní prostředí. Zde jsme udělali základní krok v pozitivním slova smyslu při využití fotokatalýzy pro životní prostředí.

Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu společnosti AG HAMMER s.r.o. Je zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.
VOLEJTE ZDARMA: 800 245 246 Mail: aghammer@aghammer.cz Sídlo: Nuselská 867, Praha 4, Michle
malíři pokojů Praha, Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.

Nejlevnější barvy laky